Flera bilder finns om du rullar neråt

Karta från 1725
Foto på kopia från originalkarta
Foto på kopia av original lantmäteringförrättning runt torpet.