Fler bilder om du skrollar ner

Vägen in har tjälskador

Veden måste fyllas på
Nya solpaneler monteras Högt upp för att vintersolen ligger lågt. Över trädtoppsnivå
Kabeln fästes upp ordentligt